REZERWACJE STRZELNICY TEL. 536 776 420

O NAS

Fundacja Wsparcia Reduta
Fundacja Wsparcia Reduta

Fundacja Wsparcia Reduta

Znalazłeś się na stronie Fundacji Wsparcia Reduta, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 10 lipca 2020 roku. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami kraju.

Celem Fundacji jest działalność społecznie pożyteczna w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Cele Statutowe realizujemy we wszystkich formach prawnie dozwolonych poprzez m.in.:

– organizację zawodów i imprez sportowych
– realizację programów szkolenia sportowego
– budowę i adaptację obiektów szkoleniowych/sportowych
– organizowanie pomocy materialnej, wsparcia merytorycznego dla środowiska “mundurowego”
– upowszechnianie wiedzy na rzecz obronności państwa

Jako Fundacja działamy we współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi. Nasi partnerzy posiadają wiedzę i doświadczenie na najwyższym możliwym poziomie. Jest to dla Fudacji nobilitacją, że możemy pracować w tak zacnym gronie.

Numer konta Fundacji do wpłat:
69 1140 2004 0000 3402 8019 1961 mBank

KRS 0000849754
REGON 386504365
NIP 7962997098

Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski oraz darowizny, dotacje i subwencje. W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy już są darczyńcami, a pozostałych zachęcamy wspierania Fundacji.

Fundacja Wsparcia Reduta korzysta z uprzejmości różnych podmiotów, które wspierają nas poprzez użyczenie nieruchomości oraz ruchomości w postaci sprzętu i pojazdów.

Zdecydowaliśmy się na prowadzenie działalności gospodarczej, która pozwala nam na pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych.

Nasi instruktorzy to przede wszystkim pasjonaci swojego rzemiosła. Wśród nich są byli i obecni mundurowi oraz strzelcy sportowi. Zajęcia prowadzone są metodycznie, a przekazywana wiedza jest spójna logicznie. Nie zostawiamy pytań bez odpowiedzi.

Fundacja współpracuje z samorządami m.in. Gminą Pionki, Powiatem Radomskim oraz Białobrzeskim. Naszym partnerem w organizacji wydarzeń sportowych jest Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami RP

Przy okazji organizowanych przez nas imprez medialnie wspierają nas Pionki24, Kozienice24, Radio Radom 87,7, Shot.off, Fragout, Magazyn Strzał. Nasze działania na rzecz edukacji i promocji sportu wspierają przedsiębiorstwa takie jak: Polska Grupa Zbrojeniowa, Fabryka Broni Łucznik Radom, Męsko S.A., FAM Pionki, bezpośredni dystrybutor marki Canik sklep Garand.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie można znaleźć najświeższe informacje dotyczące naszej działalności.

NASZ ZESPÓŁ

FUNDACJA REDUTA

INSTRUKTOR STRZELECTWA

FUNDACJA REDUTA

INSTRUKTOR STRZELECTWA

FUNDACJA REDUTA

INSTRUKTOR STRZELECTWA

FUNDACJA REDUTA

INSTRUKTOR STRZELECTWA